Njia Rahisi Ya Kuondoa Tabia Mbaya Usizozipenda

  badilika Wala msifuatishe namna ya Dunia hii, Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu . 1.Anza kujifikiria wewe mwenyewe kwanza ni tabia gani unayoitaka na ipi huitaki, Unao uwezo mkubwa ndani yako, ila hujajua kuutumia. Hapo Mwanzo...

Jikung’ute Mavumbi Uondoke

Huenda kuna kitu kiilikukamata ukawa huwezi kusogea  mahali ulipo, Amka sasa jivike nguvu zako Ee mwanadamu kwa maana tangia sasa hataingia ndani mwako mtu mbaya anayekuharibu.  Jifungulie vifungo vya shingo yako ulivyofungwa na watu wabaya. Maana...

Wekeza Kwenye Ufalme Wa Mungu

Tunafundisha kumpenda Mungu, Kumpenda jirani na kuipenda nafsi yako,  Tunafundisha vitu ambavyo binadamu ameruka, amesahau, hakufundishwa kabisa. nini cha kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu... Bali utafuteni kwanza Ufalme wa Mungu na haki yake. Na mengine...

Kanuni Za Imani Katika Matendo

Imani ni sasa. Ni sasa hivi.  fahamu maarifa yatendayo kazi na neno la Mungu. Unachokiamini unakisema. unakuza imani kwenye matendo sio maneno. Kuishi  kwa imani sio kwa kuona. Pigana vita vizuri vya imani, ushikilie imani...

Ili Ufanikiwe Lazima Ushinde Vita Ya Ndani

Kushindwa na kushinda ni kazi ya ndani. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unachokiamini ndicho unachokiishi. Huwezi kuamini kitu kingine  halafu uishi tofauti.  Mara nyingi sana Wazazi ndio wanaharibu msingi wa watoto wao. Fikiria ni kitu...

Ukitaka Kuendelea Kulenga Kitu Ukitakacho

Usijikatie tiketi ya kuacha kwa ajili  yako wewe mwenyewe. Huenda uliingia katika njia ya waovu na hukujua kama uko humo. Ukazidi kutembea katika njia zao mbaya. umefika katikati mambo yamekuwa mazito huwezi hata kuyakabili.  Usikate...

Madhabahu Binafsi

Kila mtu anatakiwa kuwa na madhabahu yake mwenyewe mbali na madhabahu ya kuchangia na wengi.  Kuna madhabahu ya aina mbili .  1.Madhabahu ya kiroho 2.Madhabahu ya kimwili Huwezi kufanikiwa  kwenye madhabahu ya watu wote. Kumbuka ukitafuta pesa...

NURU YA MUDA ( THE LIGHT OF TIME)

Kitu chochote ambacho unakifanya  lazima kwanza kiwe na Nuru. Unapoona Nuru umeona Pesa. Hazina zote zimefichwa kwenye Giza. Ni muhimu kuitafuta Nuru ili upate Pesa. Kila mahali ambapo unaona changamoto , au umekwama kwa jambo...

Sitawisha Sifa Zinazompendeza Mungu

Bila shaka , kumpendeza Mungu  kunahusisha mambo mengi zaidi kuliko tu kuepuka  mambo yanayo mchukiza. Kitu kikubwa unachohitaji ni kupenda mambo ambayo Mungtu anayapenda. Pendo lako lisiwe na unafiki ndani yake. ni bora kuchukia uovu...

Tofauti Kati Ya Uongozi Wa Kiungu Na Mwanadamu

Uongozi kiungu  unatoka kwa Mungu, Ina maana sio wa mwanadamu bali ni wa Mungu. Mwelekeo ni wa Mungu. Kufahamu ni mahali gani , ni kitu gani,  na ni wapi,  wakati  gani na muda upi. Mwelekeo...

Most viewed posts

VITU VIZURI 60 VYA KUMWAMBIA MSICHANA UMPENDAE:

SOUL MATES. Ninamaanisha kuwa maneno matamu.Wakati kijana uko kwenye process ya kutafuta na kujaribu kuuteka moyo wa msichana, unatakiwa kujifunza  kutumia maneno matamu.Na lazima ujue...

Random article