KWA NINI TUNAWAFUNDISHA WATOTO KUSHIRIKIANA VITU, TUMEKUWA TUKIKOSEA KUFANYA HIVYO.?


Nice_sweet_children_playing_in_sand-1024x683 KWA NINI TUNAWAFUNDISHA WATOTO KUSHIRIKIANA VITU,  TUMEKUWA TUKIKOSEA  KUFANYA HIVYO.?

Kuwafundisha watoto kuchangia vitu na watoto wengine inweza isiwe na faida kwao baadae.

Tunatakiwa kufanyaje badala yake?

Tokea mwanzo tumekuwa tukifundsha watoto kucheza na watoto wengine vizuri bila ugomvi na wajifunze kuchangia vitu  vyao .haijalishi awe na michezo ya aina ngapi, kama mtoto mwingine atachukua vitu vyake  ni sawa  tu achukue.

Katika hili kila mara wazazi wamekuwa wakiwatia moyo watoto wao  kushirikiana na wenzao  kwa kila kitu, kuwa na mda wao wenyewe na kuacha watoto wengine kuchukua chochote wanachohitahi kwao, ingawa, kuna  utaratibu wa   mila zingine zinazofundisha  kushirikiana,  hata hivyo inaonekana  kutofautiana dhana ya ufundishaji kwa watoto wetu kuwa  wema na lakini kuwa na uwezo wa  kuzingatia, hii pia inajenga  uwezo wa akili yenye  ukarimu na uelewa kulingana na rika lao.

Kwa nini kuwafundisha watoto kushirikiana  inaweza isiwe na faida kwao.

Ushauri  kwa wazazi.

Ni vitendo vya mwanzo  inawezekana bila shaka  niwe nawafundisha watoto kushirikiana na wenzao! ,hata hivyo watoto wanahitaji kujifunza  kwamba hawawezi  kufanya vitu  peke yao na wanahitaji kufahamu kuwa kuna wengine wanahitaji kutumia hivyo walivyonavyo. Lakini kwa kufanya hivyo  tunawafundisha watoto somo sahihi?

Pamoja na kwamba ni kitu kizuri kwa mtoto uliemfundisha hivyo kumpa kitu anachokipenda mwingie,  huenda ni kwa kujitolea au kwa  kutoa chozi- kuna upande mwingine  wa hiki kitu- ambacho tunawafundisha watoto kwamba ni sawa kumpa mtu kitu anachohitaji kutoka kwako eti tu kwa sababu anakihitaji. Kwa mafunzo haya inaonekana kama ”wanadaiwa”  , kwa njia nyingine ni kutaka tu wapewe kitu. Pamoja na kuwa atazoea hali hio , lakini  unawafundusha kuwa kila wanachotaka watapata. Hata kama alikuwa hataki chochote lakini itakuwa ni nafasi yake kutumia  kupata kama watoto wengine wanavyohitaji kitu kwake na kuwapa.

Malengo ya hapa ni kwamba, mtoto ajifunze, kuelewa na kukua   katika wema  na kuwa watu wakarimu wanaoweza kukubali mahitaji ya wengine na kuendeleza  sifa hizi   mwanzo kabisa katika ukuaji wao kwenye mazingira waliomo.

Kwa kuwalazimisha kushirikiana na wengine , tunawajenga katika mawazo yao.

-Mjengee kushinda hisia mbaya  kwa  watoto wenzake.

– msaidie mtoto kujua jinsi anavyolia ili kupata kitu, ndivyo  atakavyoweza kupata anachohitaji. Hio ni hali ya bidii ya kupata kitu.

-Wajue muda maalum wa kucheza, sio kila wakati.

-Wafundishe kujitolea, na kuwa na bidii kwa wanachokitaka.

Nini Cha Kufanya

Cha kufanya ni kuruhusu watoto wao wenyewe   wajidhibiti  na kufikiria ,  kuwaelewa wazazi. Mara nyingi tunaamini  kuwa tunawarekebsha , na kudhibiti tabia za watoto kwa  sababu ya kuelewa mazingira zaidi na hali zao kuliko  kuwaelewa watoto wenyewe.

Kwa maana nyingine ni kuwaacha watoto wafanye  maamuzi wenyewe wakati mwingine.

Kwa kufanya hivi watoto watacheza kwa furaha  kwa muda  uliowapangia, bila shinikizo la kuogopa kuwa wazazi wanawadhibiti katika maamuzi yao ya kutoa au kutokutoa walivyonavyo kwa wengine kwa  upendo bila ya kulazimishwa. Huu ndio uhuru unatakiwa kumpa mtoto, kuendeeza uelewa na  kuwa na hisia za kweli.

Na sio hivyo tu , lakini pia mtoto atajifunza kuwa  nikimpa  mwenzangu sasa na kuna wakati na yeye atanipa cha kwake kwa sababu  atakuwa ameelewa hisia za yule mwenzake.

-Mfundishe mtoto kusubiri , akifahamu kuwa nae atapata muda wa kuchezea kitu cha mwenzake.

– mfundishe kuwa na subira na kwamba ni nzuri.

-Mfundishe kuwa hatakiwi kulia na kupiga kelele  anapohitaji kitu. Kila mtu hupata   na atapata kwa wakati mzuri.

-Mfundishe kuwa na mawazo mazuri kwa watoto wenzake. Yaani asiwaze kuwa hatapewa labda kama mwenzake anachezea toy, aelewe kuwa nae atapewa achezee.

-Mfundishe ukarimu  wakati anapokuwa nacho  basi akumbuke kuna mwenzake anahitaji.

CONCLUSION.

Kwa ujumla kuleta mawazo haya  yenye mitindo tofauti ya  wazazi ni kuongeza uelewa wa akili kwa watoto wakati wanacheza. Michezo ya watoto ni mizuri na ni wakati wa  kujifunza kuwasiliana  vizuri  na mbinu hizi zinasaidia  kuendeleza akili zao za uelewa na  akili za kuwa na subira, ambazo ni msaada mkubwa kwao  kukabiliana na hali ya baadae wakikua.

Children_playing_in_ground-1024x678 KWA NINI TUNAWAFUNDISHA WATOTO KUSHIRIKIANA VITU,  TUMEKUWA TUKIKOSEA  KUFANYA HIVYO.?

Previous KUONDOKANA NA VIKWAZO VYA MAFANIKIO.
Next JINSI YA KUWA MWENYE FURAHA NA KUJIFUNZA KUSHIRIKISHA UKWELI ULIOMO NDANI MWAKO

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.