UNSET Najifunza Taratibu Jinsi Ya Kutojisikitikia Hata Wakati Maisha Yanapokuwa Magumu.

Najifunza kidogo kidogo jinsi ya kutojihurumia Kila wakati ninapokuwa nimefanya makosa, au  kujikataa, au kujiona kupotea. Najifunza kidogo kidogo kutembea katika maisha ambayo  hayana masikitiko wala maumivu, na maumivu ya moyo. Najifunza jinsi ya kuwa na majukumu  na kuchukulia kwa vitendo.

Mimi sio mkamilifu.Sitakuwa. Ni kama mtu mwingine yeyote, ninakosea. Ninafanya kitu cha kijinga. Kuna mambo yanayonishinda mara nyingi zaidi. Ninaanguka na kuanguka tena na tena zaidi. Napoteza watu. Navunjika moyo. Nawavunja watu moyo. Navunjwa moyo. 

Lakini najifunza jinsi gani ya kusamehe na kusahau kabisa. kujisamehe mimi mwenyewe. Najifunza jinsi ya kujifunza kutokana na makosa niliyofanya hapo kwanza, Badala ya kukaa na kulia .

Najifunza kutopoteza muda kwa kulia na kusikitika kwa mambo ambayo ni rahisi kuachilia. Sitaki kupoteza hata dakika moja  niliyobakiwa nayo .Maisha haya  ukipoteza muda utakuwa umepotea kijumla. Kuutafuta muda ni gharama kubwa sana.

Najifunza kuwa mwanadamu. Najifunza jinsi gani na kuna maana gani ya kuwa mwanadamu. Kuwa mwanadamu sio tu kuonekana Ulimwenguni, Kuna kitu cha ziada kinachofanya kazi. Ni kitu cha kificho, chenye ukungu na kilicho duni.

Lakini sitatumia muda wangu kujisikitikia. Hainiletei faida nzuri. Hata hakiwezi kumletea mtu yeyote faida. Kwa hio ishi maisha  yako, kosea,  haribu, kumbatia kutokuwa sahihi kwako na makosa yako ili kujifunza. Kujifunza kutokana na kukataliwa na kupata maumivu ya moyo.Jifunze kutoka kwenye giza badala ya kukaa gizani.  Halafu inuka na uanze tena.

Najifunza kidogo kidogo jinsi gani nitakuwa sawa.  Nitakuwa sawa ninapokuwa nimefanya makosa katika maisha yangu mwenyewe.  na katika kazi yangu. Kuwa sawa mahali ambapo kuna watu hawanipendi. Najifunza kidogo kidogo jinsi ya kukabiliana  na kila tatizo.

Najifunza jinsi ya kuwa sawa ninapojihisi  kuwa na udhaifu na kukosa mwelekeo.Lakini sitaachia hiki kiwe na nguvu juu yangu.  Hii haitaweza kuvunja maisha yangu.  Kwa kidogo kidogo lakini kwa uhakika jinsi ya kushughulikia hisia  na kujikubali kuwa mimi ni mwanadamu. ni kibinadamu tu. Kwamba mimi sio roboti.

Najifunza kwa kadri muda unavyoenda bila ya kuupoteza. Sitaki kupoteza muda kwenye Ulimwengu huu tena. Kwa hio kwanini nitumie muda wangu kulia  kwa kitu ambacho kimefikia mwisho wake? Kwa nini nitumie muda wangu kufikiria kitu kama hicho, kufikiria kuwa sipendwi, mimi mbaya, sina mvuto.

Usijisikitikie mwenyewe. Usiachie hizo hisia mbaya zikuathiri .Jibrush mwenyewe na uanze tena. Inuka tena. Endelea kutembea.Endelea kupumua. Endelea kukosea. Na endelea Kujaribu tena na tena  bila ya kuchoka.

Subscribe Kupata makala mpya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here