Posts in tag

muda


  Lazima uwe na jukwaa la taarifa zinazokuwezesha kuvuka sehemu moja ya maisha kwenda katika kiwango cha mafanikio, kwani chochote kile kwenye maisha kinakua kwa taarifa unazozipata taarifa hukuza akili …

0 80

  Mafanikio ni funguo ya kila mwana wa Mungu ambayo hupewa  katika nchi zaburi 115:16 “mbigu ni mbingu za bwana bali nchi amewapa wanadamu.”

0 86

Kiwango cha Imani ni kufanya kitu. Ni lazima kuchagua imani ambayo unaitaka kufanikiwa nayo.  Imani ya Nuru au Ya Giza. Masharti yanakuza imani ya mtu. Kumbuka kuwa Vigezo na masharti …

0 53

Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Asilimia 95 ya maisha ya mtu ni tabia yake. Asilimia 5 tu ndio ya ujuzi na maarifa. Mtazamo wa mtu unajengwa na mkusanyiko wa …

0 53

Watafiti waligundua kuwa ndani ya Biblia Kuna mistari 2350 inayoongelea pesa na mali.

0 39

  Jifunze Sheria Za Muda.zipo sheria nyingi lakini leo nakuletea baadhi tu kati ya sheria hizo. Ukithamini muda utayathamini maisha yako. Huwezi kumpendeza Mungu kama unatumia Muda Vibaya. Dhambi nyingi …

0 63

  Tupa mizigo yako kwa kutumia mbinu hizi. Inaonekana kwamba watu hawaamini kuwa kuna uwezo wa kuondoa  mizigo ya hisia mbaya kwa upesi zaidi. ingawa mazingira yanaonyesha  lazima kuwe na …

0 73

Kwa sababu mapenzi yaliopita sio mapenzi. Kila mtu anao aina hio ya upendo wa mazoea tunaoulinganisha na upendo mwingine. Uzoefu huu ulitokea wakati wa utoto, tukiwa  elimu ya juu, wengine …

0 80

Najua uko busy. Wote tuko hivyo. Kuna bills za kulipia mahali kwingi, Kutazama watoto, Kuwapigia watu wa mauzo, kufanya order mbalimbali, kujibu emails, kutatua matatizo.

0 38

Kitu chochote ambacho unakifanya  lazima kwanza kiwe na Nuru. Unapoona Nuru umeona Pesa. Hazina zote zimefichwa kwenye Giza. Ni muhimu kuitafuta Nuru ili upate Pesa.

0 51